Hominem quaerere. Człowiek w źródle historycznym
Cena:34,65
Ilość: szt.
tytuł:Hominem quaerere. Człowiek w źródle historycznym
wydawnictwo:Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
rok wydania:2008
oprawa:miękka
ilość stron:508
format:16.8x23.8cm
ISBN:978-83-229-2966-7
seria:HISTORIA
redakcja:Rosik Stanisław, Wiszewski Przemysław
rodzaj:wydawnictwo naukowe
Udostępnij:

Fragment Wprowadzenia:

„Człowiek miarą historii… Słowa znakomitego myśliciela, współtwórcy szkoły historii społecznej, oddają sentencjonalnie sens poddanego rygorom poznania naukowego namysłu nad przeszłością. Jakiego zatem człowieka poszukują uczeni? To pytanie postawiono uczestnikom V Interdyscyplinarnych Spotkań Historycznych Ad fontes, organizowanych pod egidą Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, tym razem pod hasłem: Hominem quaerere (Jugowice, 26-29 maja 2004 r.). Odpowiedź stanowią zebrane w tym tomie artykuły. Można by wkomponować je w niejedną mozaikę tematyczną, a zaproponowany tu układ ma uświadomić istnienie określonych pól refleksji w badaniu przeszłości.”

Spis treści

"Wprowadzenie

Danuta Minta-Tworzowska, Człowiek „uwięziony” w źródłach archeologicznych i w narracji archeologa

Kazimiera Mikoś, Antropologiczny aspekt Havamal

Andrzej Mierzwiński, Cień Frankensteina

Marcin Stabrowski, Człowiek czy osoba, czyli o przedmiocie historii kultury na podstawie jednego akapitu z Pamiętników J.Ch. Paska

Przemysław Urbańczyk, Na tropie pierwszego Islandczyka

Stanisław Rosik, Bohater epizodyczny na scenie historii: graf Wichman w Dziejach saskich Widukinda z Korwei (w kręgu studiów nad początkami polskiej państwowości)

Krzysztof Wachowiak, Klucz do interpretacji tzw. opony z Bayeux – biskup Odon

Robert Kołodziej, Hetman Stanisław Koniecpolski w oczach autorów diariuszy sejmowych w czasach Władysława IV

Grzegorz Strauchold, Eugeniusz Paukszta. Z Wilna do Poznania, czyli ujeżdżanie minstrum historii

Marie Blahova, Obraz opata v sazavskem pisemnictvi premyslovske doby

Jarosław Dudek, „Osierocone Cesarstwo”, czyli jakiego władcy już nie potrzebowali Bizantyjczycy po wygaśnięciu dynastii macedońskiej

Marketa Dlouha, Ad imaginem hominis: Rytir a jeho barvy. Heraldicka symbolika v literature ceskeho stredoveku

Aleksandra Skrzypietz, Portret kandydata do tronu polskiego w pismach politycznych z lat 1696/1697

Marek Cetwiński, Kilka uwag o zdaniach autobiograficznych Janka z Czarnkowa

Piotr Boroń, Wizerunki ludzi w Księdze henrykowskiej

Lucyna Harc, Od biogramu do biografii (na przykładzie Wawrzyńca Korwina)

Jacek Dębicki, Tworzyć człowieka w źródle historycznym. Urzędowe wytyczne pruskie drugiego dziesięciolecia XIX wieku

Adam Krawiec, Pierwszy stopień do piekła? Ciekawość świata człowieka średniowiecznego

Antoni Barciak, „Litterati et laici” w Liber Albus Bractwa Literackiego Najświętszej Marii Panny w Raciborzu w średniowieczu

Jacek Soszyński, Człowiek i nauka w kronikach martyniańskich

Anna Czyż, Pierre-Esprit Radisson i jego relacje z pobytu wśród Indian północnoamerykańskich. Próba rehabilitacji

Katarzyna Kabacińska, Zabawy i zabawki dziecięce w źródłach osiemnastowiecznych

Aneta Pieniądz, Doskonałe prawo, lecz człowiek ułomny? Kilka uwag o praktyce prawnej wczesnego średniowiecza

Małgorzata Delimata, Mulieres suspectae – przypadki niewiernych żon w aktach sądów kościelnych

Paweł Klint, Człowiek przed sądem. Zeznania przestępców pochodzenia szlacheckiego z drugiej połowy XVII i pierwszej połowy XVIII wieku

Dorota Żołądź-Strzelczyk, Stosunki rodzinne w dawnej Polsce w świetle staropolskiej teorii pedagogicznej i innych źródeł

Krzysztof Ratajczak, Źródła do badań nad wychowaniem kobiet w kręgu dynastii piastowskiej w średniowieczu

Dariusz Rolnik, Wielkie rody magnackie Rzeczypospolitej czasów stanisławowskich (1764-1795) w polskiej literaturze pamiętnikarskiej

Igor Wypijewski, Nuworysze antyczni – okres pryncypatu

Anna Prochowska-Sularz, Obraz Germanów w korespondencji Wynfretha-Bonifacego

Przemysław Kulesza, Kamienie runiczne z rejonu Ostergotland jako źródło poznania stosunków społecznych i mentalności Normanów w XI wieku

Marzena Matla-Kozłowska, Czy kobieta zasługiwała na zainteresowanie rocznikarzy? Rozważania na podstawie najstarszej annalistyki polskiej i czeskiej

Marcin Rafał Pauk, Homines novi? Problem kontynuacji i przełomu w czeskiej elicie możnowładczej drugiej połowy XII wieku

Maja Gąssowska, Tak cię piszą, jak cię widzą. Proces kształtowania się nazwisk na przykładzie Wismaru w drugiej połowie XIII wieku

Przemysław Wiszewski, Mniszki w „czasach przemian”. Szkice o konwencie cysterek w Trzebnicy w XV-pocz. XVII wieku

Agnieszka Lissowska, Późnośredniowieczne kazania obserwanckie jako źródło do badania życia codziennego społeczeństwa miast włoskich

Małgorzata Kołacz, Obraz życia codziennego społeczności chłopskich pogranicza polsko-ruskiego w świetle późnośredniowiecznych chełmskich ksiąg sądowych

Piotr Badyna, O włościaninie – chłop w poradniku gospodarczym księdza Krzysztofa Kluka z drugiej połowy XVIII stulecia

Hominem quaerere. Man in Historical Source”