Kościół w Polsce wobec konfliktu z Zakonem Krzyżackim w XV wieku
Cena:29,40
Ilość: szt.
autor:Graff Tomasz
tytuł:Kościół w Polsce wobec konfliktu z Zakonem Krzyżackim w XV wieku
wydawnictwo:Księgarnia Akademicka
rok wydania:2010
oprawa:miękka
ilość stron:124
format:14.5x20.5cm
ISBN:978-83-7638-035-3
rodzaj:wydawnictwo naukowe
Udostępnij:

Z noty Wydawcy:

„Dr Tomasz Graff jest znanym krakowskim mediewistą, specjalizującym się w dziejach polskiego Kościoła w XV wieku. […] W recenzowanej książce podejmuje zagadnienie ważne i istotne i, co najważniejsze, całościowo nie opracowane dotychczas w nauce historycznej. […] Szczegółowe badania dr Graffa dowiodły, że najczynniejsi w obronie polskich interesów narodowych wobec zakonu byli biskupi z Korony, zarazem najważniejsi przedstawiciele polskiej hierarchii duchownej, tacy jak: arcybiskup gnieźnieński, biskup krakowski, poznański i włocławski, pełniący najczęściej równocześnie z dostojeństwami kościelnymi wysokie urzędy państwowe (koronne). Autor nie ograniczył się do skrupulatnego wyliczenia udziału tych hierarchów we wszystkich starciach ideologicznych, propagandowych, dyplomatycznych, wojskowych polsko-krzyżackich w okresie 1404-1466, ale również starał się wniknąć w motywy postępowania i wszechstronne uwarunkowania wpływające na decyzje i postawy poszczególnych protagonistów. To pogłębione podejście jest rezultatem bardzo szczegółowej analizy wszystkich istniejących źródeł […] i równie dokładnej weryfikacji bardzo bogatej i z każdym rokiem narastającej literatury przedmiotu, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji z lat ostatnich. Autor wykazał (nie po raz pierwszy) wysokie umiejętności krytycznej analizy źródeł i uwolnił się od sugestii płynących z opracowań starszych, pióra niejednokrotnie uznanych badaczy. Praca jego wnosi więc nowe przewartościowania i ustalenia do nauki.

Z recenzji Prof. dr hab. Krzysztofa Baczkowskiego”

Spis treści:

"Wstęp

I. Przełom XIV i XV wieku i pokój w Raciążku w 1404 roku

II. Wielka Wojna (1409-1411)

Arcybiskup gnieźnieński Mikołaj Kurowski

Biskup krakowski Piotr Wysz

Biskup poznański Wojciech Jastrzębiec

Biskup wrocławski Jan Kropidłoo

Biskup płocki Jakub Kurdwanowski

Arcybiskup halicki i gnieźnieński Mikołaj Trąba

Akt I pokoju toruńskiego (1411)

III. Udział biskupów w konflikcie polsko-krzyżackim (1414-1422)

Pokój mełneński (1422)

IV. Rola episkopatu w okresie powstania Świdrygiełły i wojny z Krzyżakami (1431-1435)

Pokój w Brześciu Kujawskim (1435)

V. Wojna trzynastoletnia (1454-1466)

Akt inkorporacji Prus do Polski (1454)

Biskupi wobec wojny trzynastoletniej

Akt II pokoju toruńskiego (1466)

Zakończenie

Wykaz źródeł i opracowań

Źródła archiwalne

Wydawnictwa źródłowe

Opracowania

Zusammenfassung

Indeks”