Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

1. Jakie dane są zbierane?

Dane zbierane podczas rejestracji i transakcji zakupu:

Klient, aby złożyć zamówienie, musi zarejestrować się na stronie www.amc-artarcheo.pl.
W tym celu wypełnia ankietę, w której podaje swoje imię i nazwisko, a także adres, na jaki ma zostać przesłany towar, numer telefonu, adres email i hasło, jakiego będzie używał. Klient może dodatkowo podać adres dostawy inny, niż podany na rachunku.

Dane zbierane automatycznie:

Podczas logowania na stronie internetowej www.amc-artarcheo.pl, automatycznie zbierane
są dane dotyczące adresu IP Klienta.

Dane zbierane, podczas kontaktu z ARTARCHEO:

Podczas kontaktu za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. Klient przekazuje swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

 

2. W jaki sposób wykorzystywane są dane Klienta?

Dane Klienta, zbierane podczas rejestracji, są wykorzystywane wyłącznie do umożliwienia Klientowi zalogowania się do systemu oraz dokonania zamówienia. W żadnym przypadku nie będą one sprzedawane podmiotom trzecim. Aby zrealizować zamówienie do Klienta, konieczne jest przekazanie jego danych firmie obsługującej wysyłki oraz firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążenia karty kredytowej Klienta. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu.

Jeżeli Klient zapisał się na Newsletter, lub w inny sposób wyraził zgodę na jego otrzymywanie, jego dane zostaną wykorzystane w celu wysłania mu Newslettera. Klient zostanie zapytany czy chce otrzymywać Newsletter podczas rejestracji. W każdej chwili istnieje możliwość zrezygnowania z subskrypcji.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Klientem, a naszym serwisem będą wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie Klienta.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane Klienta mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia Regulaminu Sklepu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, Sklep Internetowy ARTARCHEO może udostępnić dane Klienta organom wymiaru sprawiedliwości.

 

3. W jaki sposób  ARTARCHEO kontaktuje się z Klientem?

Klient, po dokonaniu transakcji zakupu towaru, otrzyma emaile dotyczące zamówienia.   
W wyjątkowych sytuacjach Sklep Internetowy ARTARCHEO może kontaktować się z Klientem telefonicznie.

Klient będzie otrzymywać Newsletter za pomocą poczty elektronicznej na podany przez siebie adres email, jeśli zapisze się na się na jego subskrypcję, lub wyrazi na to zgodę w inny sposób.

 

4. Zmiany danych osobowych

Po zalogowaniu się do systemu, Klient może wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu i wysyłki Newslettera. Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć, ponieważ są one częścią rachunku lub faktury. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić ani usunąć.

 

5. Wykorzystanie cookies

Strona internetowa ARTARCHEO może wykorzystywać cookies, które służą identyfikacji przeglądarki Klienta podczas korzystania z witryny. Nie zawierają one żadnych danych osobowych.

 

6. Zabezpieczenie danych

Komunikacja między komputerem Klienta a serwerem ARTARCHEO podczas zbierania danych osobowych, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

 

7. Zmiany polityki prywatności

ARTARCHEO zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji na stronie www.amc-artarcheo.pl.

 

8. Nazwa i adres firmy

Firma zbierająca dane:   

AMC Anna Czajka 

Zelwerowicza 30a m 2

90-147 Łódź

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt za pomocą poczty elektronicznej:
archeo@amc-artarcheo.pl