Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego ARTARCHEO

Sklep Internetowy ARTARCHEO działający pod adresem www.amc-artarcheo.pl.pl jest platformą prowadzoną przez:

AMC Anna Maria Czajka

wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi w Referacie Handlu, Usług i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi – Delegatura Łódź Śródmieście, której nadano Numer NIP 725-135-53-59, Numer REGON 101445729.

Sklep Internetowy ARTARCHEO działa wyłącznie na terenie Polski.

 

Warunki realizacji zamówienia

1. Klient może składać zamówienie przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.amc-artarcheo.pl  Klient składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, a następnie wybierając sposób dostawy.

2. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem Internetowym ARTARCHEO

3. W zamówieniu Klient wskazuje:

  • zamawiany towar;
  • adres, na jaki ma być dostarczony towar oraz adres na jaki ma zostać wystawiony rachunek (mogą to być dwa różne adresy);
  • sposób dostawy oraz sposób płatności
     

4. Sklep Internetowy ARTARCHEO nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

5. Jeśli w magazynie zabraknie produktu objętego zamówieniem Klienta, Sklep Internetowy ARTARCHEO wyśle  do Klienta wiadomość, na adres email podany przez Klienta, z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.

6.  W przypadku braku towaru w magazynie i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep Internetowy ARTARCHEO ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Sklep Internetowy ARTARCHEO zwróci Klientowi należność za towar, niezwłocznie po zaksięgowaniu opłaty na koncie.

7. O przyjęciu zamówienia oraz jego wysłaniu, Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8. Zamówienie zostanie przekazane do wysłania po zaksięgowaniu wpłaty na konto.

9. W przypadku braku wpłaty w ciągu 7 dni oraz braku możliwości kontaktu z Klientem, zamówienie zostanie anulowane.

 

Antykwariat

1. Książki oferowane w Antykwariacie są używane. 

2. Stan techniczny książki jest podany przy jej opisie i zawiera się w jednej z czterech grup:

- bardzo dobry – książka nie nosząca żadnych śladów użytkowania lub ze śladami minimalnymi

- dobry – książka lekko zniszczona, np. z uszkodzoną (w niewielkim stopniu) obwolutą lub okładką, z podpisem poprzedniego właściciela lub dedykacją

- średni – książka posiadająca wyraźne ślady użytkowania, np. luźne strony, pęknięty grzbiet, niewielkie zabrudzenia

 

 Ceny towarów

1. Sklep Internetowy ARTARCHEO zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie www.amc-artarcheo.pl

2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego ARTARCHEO zamieszczone przy oferowanym produkcie nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego ARTARCHEO w chwili składania zamówienia przez Klienta;

4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie www.amc-artarcheo.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia;

5. Sklep Internetowy ARTARCHEO zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie to nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

6. Promocje w Sklepie internetowym ARTARCHEO nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.  

 

Modyfikacja zamówienia

1. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać aż do momentu wysłania zamówienia przez Sklep Internetowy ARTARCHEO. Zamówienie, które zostało już wysłane, nie może być anulowane ani modyfikowane.

2. Zmian można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres archeo@amc-artarcheo.pl

3. Zmiany mogą dotyczyć: rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy zamówienia pocztą lub za pośrednictwem kuriera, bądź też zmiany danych na rachunku. W przypadku rezygnacji
z zamówienia, jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji Klienta, na konto Klienta, z którego płatność została dokonana. Jeżeli Klient nie posiada własnego konta bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym na adres przez niego wskazany.

 

Formy płatności

1. Zapłatę za towar dokonuje się przelewem:
a) na konto:

Anna Czajka

Zelwerowicza 30A/2

90-147 Łódź

BGŻ BNP PARIBAS

82 1600 1462 1838 7456 3000 0001

b) za pomocą platformy Dotypay

2. W wyjątkowych sytuacjach, na podstawie wcześniejszego porozumienia, istnieje możliwość osobistego odbioru towaru oraz płatności gotówką. W takim przypadku wymagane jest uzgodnienie z ARTARCHEO  terminu oraz miejsca dokonania transakcji.

Sklep Internetowy ARTARCHEO nie wystawia faktur VAT.

 

Koszty wysyłki

1. Opłata za przesyłkę zależy od jej wagi oraz rodzaju asortymentu. Sklep Internetowy ARTARCHEO zastrzega sobie prawo do zmiany kosztów wysyłki (jako konsekwencja ewentualnych zmian cennika przewoźnika). Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.

Opłata za wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej:

0,1 - 1,0 kg --- 13,00 zł (ekonomiczna)    14,00 zł (priorytetowa)

1,01 - 2,0 kg --- 15,00 zł (ekonomiczna)   16,00 zł (priorytetowa)

2,01 - 5,0 kg --- 18,00 zł (ekonomiczna)    19,00 zł (priorytetowa)

powyżej 5,0 kg --- 24,00 zł (ekonomiczna)   25,00 zł (priorytetowa)


2. Wysyłka akcesoriów archeologicznych, ze względu na specyfikę towaru (wielkość), realizowana jest wyłącznie poprzez Pocztę Polską.

 

Czas realizacji zamówień

1. Czas wysłania (w dniach roboczych) zamówienia wynosi maksymalnie 2 dni. Jest to orientacyjny czas od momentu zaksięgowania wpłaty do chwili przekazania go do wysłania.

2. Zamówienie może być dostarczone pod wskazany w formularzu zamówieniowym adres pocztowy.

3. W wyjątkowych przypadkach, jeśli książka jest wydawnictwem niskonakładowym oraz nie znajduje się w magazynie, realizacja zamówienia może ulec opóźnieniu, nie więcej niż 7.


Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru z umową)

1. Sklep Internetowy ARTARCHEO w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania;

2. Warunkiem koniecznym, aby Sklep Internetowy ARTARCHEO rozpatrzył reklamację jest odesłanie reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji;

3. W przypadku odesłania reklamacji na adres:

AMC Anna Maria Czajka

Zelwerowicza 30A/2

90-147 Łódź

zwykłą przesyłką pocztową, Sklep Internetowy ARTARCHEO zwróci Klientowi należność za przesyłkę. Warunkiem zwrotu jest podanie numeru konta bankowego Klienta oraz udokumentowanie poniesionych kosztów przesyłki;

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep Internetowy ARTARCHEO wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji;

5. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty zakupu o ile w ciągu dwóch miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi Sklep Internetowy ARTARCHEO w formie pisemnej o stwierdzonej niezgodności.

6. Sklep internetowy ARTARCHEO nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.

7. Książki sprzedawane w Antykwariacie są używane. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia i inne wady podane w opisie towaru. W przypadku wystąpienia innej, ukrytej, wady przysługuje prawo reklamacji na zasadach opisanych w punktach 1-6.

 

Prawo odstąpienia od umowy / Zwrot towaru

1. Klient może zrezygnować z zamówienia, które nie zostało jeszcze zrealizowane, kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres archeo@amc-artarchep.pl

2. Każdy towar zamówiony w Sklepie Internetowym ARTARCHEO można zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od otrzymania zrealizowanego zamówienia.

3. Klient może dokonać zwrotu zakupionego towaru, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, jeżeli w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwróci odebrany towar.

4. W przypadku zwrotu zamówienia Sklep Internetowy ARTARCHEO zwraca Klientowi należność za odesłany towar w ciągu 14 (czternastu) dni, licząc od dnia odebrania przesyłki jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry. Koszt dostawy nie podlega zwrotowi.

5. Klient może dokonać zwrotu jedynie produktu, który nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. 

6. Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność zamówienia została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej zwrot należności, zostanie zrealizowany na wskazany rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy przeliczony według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonywania uznania.

 

Newsletter Sklepu Internetowego ARTARCHEO

1. Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Sklepu Internetowego ARTARCHEO

2. Newsletter jest wysyłany tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.

3. Klient dokonując prenumeraty Newslettera musi wyrazić zgodę na dostarczanie do niego przez Sklep Internetowy ARTARCHEO korespondencji drogą elektroniczną, a także musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie.

4. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera.

 

Dane osobowe

1. Rejestrując się w Sklepie Internetowym ARTARCHEO Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym ARTARCHEO. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Zgodne z ww. Ustawą, Klienci Sklepu internetowego ARTARCHEO mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.

4. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sklepu Internetowego ARTARCHEO nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.

 

Postanowienia końcowe

1. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego ARTARCHEO nie stanowią oferty ARCHEO w myśl Kodeksu Cywilnego

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

3. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy ARTARCHEO są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od   1 MAJA 2017

5. Sklep Internetowy ARTARCHEO zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.amc-artarcheo.pl . Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.

 

ostatnia modyfikacja: 01.05.2017