Mezopotamia
Cena:
52,00
Ilość: szt.
autor:Roux Georges
tytuł:Mezopotamia
wydawnictwo:DIALOG
rok wydania:2008
oprawa:miękka
ilość stron:450
format:16.5x23.5cm
ISBN:978-83-88938-42-9
seria:Dzieje Orientu
rodzaj:wydawnictwo naukowe
Udostępnij:

Fragment Epilogu:

"Człowiek współczesny ma wielki dług w stosunku do mieszkańców Mezopotamii. W czasach gdy atom służy celom pokojowym, jak i militarnym, gdy badamy system słoneczny i kosmos, warto pamiętać, że to oni stworzyli podstawy naszej matematyki i astronomii, wynaleźli zapis pozycyjny liczb, nauczyli nas obliczać długość łuków okręgu oraz mierzyć czas. (...) Około 70 wieków przed naszą erą mieszkańcy położonych w północnej Mezopotamii Murajbat i Dżarmo przyczynili się do zasadniczej dla dziejów ludzkości rewolucji, jaką było wynalezienie rolnictwa (...) wytwarzali i zdobili ceramikę, formowali cegły i poddawali obróbce metale. Na egach Tygrysu i jego dopływów, w Tall asSawwan i Czoga Mami, około 5500 r. p.n.e. przeprowadzono pierwsze próby nawadniania pól. Pomysł ten szybko przejęła i ulepszyła dolina dolnego Eufratu, gdzie narodziły się koło, żagiel radło i powstały pierwsze miasta. (...) Około 3300 r. p.n.e. Sumerowie wynaleźli pismo. Ta kolejna rewolucja o zasadniczym znaczeniu pozwoliła wyostrzyć i pogłębić myśl ludzką, przekazywać ją w nie zmienionym stanie z pokolenia na pokolenie i uczynić ją tym trwalszą, że materiał pisarski był niemal niezniszczalny. (...)"

Spis treści (skrót):

"Jean Bottero, Przedmowa

Wstęp

Rozdział 1. Warunki geograficzne

Rozdział 2. Odkrywanie przeszłości

Rozdział 3. Od jaskini do osady

Rozdział 4. Od osady do miasta

Rozdział 5. Narodziny cywilizacji

Rozdział 6. Bogowie Sumeru

Rozdział 7. Czas herosów

Rozdział 8. Okres wczesnodynastyczny

Rozdział 9. Akadowie

Rozdział 10. Wielkie królestwo Ur

Rozdział 11. Królestwa amoryckie

Rozdział 12. Hammurabi

Rozdział 13. Czasy Hammurabiego

Rozdział 14. Nowe ludy

Rozdział 15. Kasyci

Rozdział 16. Kasyci, Asyryjczycy i „walka mocarstw”

Rozdział 17. Mroczne wieki

Rozdział 18. Rozkwit Asyrii

Rozdział 19. Imperium Asyrii

Rozdział 20. Sargonidzi

Rozdział 21. Asyria w chwale

Rozdział 22. Pisarze z Niniwy

Rozdział 23. Chaldejczycy

Rozdział 24. Świetność Babilonu

Rozdział 25. Śmierć cywilizacji

Epilog

Przypisy

Tablice chronologiczne

Indeks mapy”